Úloha ID 98 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1167 lidí
Zveřejněno: 29. 1. 2011, 13:42

Would you like _____ cinema with us? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1167
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 695
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 55 návštěvníků
Odpověď B: 695 návštěvníků
Odpověď C: 341 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků