Úloha ID 98 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1160 lidí
Zveřejněno: 29. 1. 2011, 13:42

Would you like _____ cinema with us? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1160
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 688
Procentuální úspěšnost: 59%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 55 návštěvníků
Odpověď B: 688 návštěvníků
Odpověď C: 341 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků