This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 95 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1090 lidí
Zveřejněno: 25. 1. 2011, 09:31

He ___ that music.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1090
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 931
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 50 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 56 návštěvníků
Odpověď D: 931 návštěvníků
Odpověď E: 17 návštěvníků