Úloha ID 92 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 898 lidí
Zveřejněno: 18. 1. 2011, 23:56

Hello sir. How can I help you?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 898
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 493
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 175 návštěvníků
Odpověď B: 92 návštěvníků
Odpověď C: 493 návštěvníků
Odpověď D: 138 návštěvníků