This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 91 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 849 lidí
Zveřejněno: 18. 1. 2011, 23:56

This is ridiculous. I will ___ a complaint.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 849
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 598
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 598 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 90 návštěvníků
Odpověď D: 106 návštěvníků