Úloha ID 91 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 830 lidí
Zveřejněno: 18. 1. 2011, 23:56

This is ridiculous. I will ___ a complaint.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 830
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 581
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 581 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 90 návštěvníků
Odpověď D: 104 návštěvníků