Úloha ID 89 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 710 lidí
Zveřejněno: 15. 1. 2011, 00:18

I told her we were leaving and she said she ____ catch up with us later.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 710
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 182
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 130 návštěvníků
Odpověď B: 69 návštěvníků
Odpověď C: 182 návštěvníků
Odpověď D: 329 návštěvníků