Úloha ID 85 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1142 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2011, 00:51

___ young are demotivated in school.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1142
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 532
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 133 návštěvníků
Odpověď B: 532 návštěvníků
Odpověď C: 91 návštěvníků
Odpověď D: 84 návštěvníků
Odpověď E: 302 návštěvníků