This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 824 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 217 lidí
Zveřejněno: 7. 6. 2018, 18:40

"My clothes were so dirty yesterday" said Jim.

Jim said, that ___________________________ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Reported speech − minulý čas na předminulý (past simple −> past perfect)

Pozor na změnu časů a zájmen: yesterday −> the previous day, now −> then, this −> that...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 217
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 78
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 62 návštěvníků
Odpověď B: 26 návštěvníků
Odpověď C: 51 návštěvníků
Odpověď D: 78 návštěvníků