This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 823 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 23 lidí
Zveřejněno: 7. 6. 2018, 18:40

Choose the wrong one:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Časování slovesa cling: cling − clung − clung


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 23
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 7
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 7 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků