This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 823 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 161 lidí
Zveřejněno: 7. 6. 2018, 18:40

Choose the wrong one:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Časování slovesa cling: cling − clung − clung


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 161
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 30
Procentuální úspěšnost: 19%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 12 návštěvníků
Odpověď B: 30 návštěvníků
Odpověď C: 57 návštěvníků
Odpověď D: 62 návštěvníků