This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 822 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 107 lidí
Zveřejněno: 7. 6. 2018, 18:31

If you had been working properly before, you __________ better grades now.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Jedná se o mix kondicionálů (2. a 3.) − případ, kdy minulost ovlivňuje přítomnost. Kondicionál 2 se používá pro nemožnou přítomnost, kdežto 3. pro minulost − zde ve větě: kdybys byl býval (tehdy) pracoval  poctivě, měl bys (teď) lepší známky

bez "now" by samozřejmě bylo správně i za a)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 107
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 48 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 41 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků