This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 820 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 87 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:30

The cuprit admitted _____ into this house several times.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

použití admit/consider/threaten... :

that + clause

nebo

verb + ing


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 87
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 43
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 43 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 10 návštěvníků