This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 820 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 25 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:30

The cuprit admitted _____ into this house several times.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

použití admit/consider/threaten... :

that + clause

nebo

verb + ing


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 25
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 9
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků