This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 819 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 25 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:17

He suggested that we should _______ back and take train instead.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

suggest + verb−ing

a nebo

suggest that + object + past simple

a nebo

suggest that + object + should + present simple


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 25
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 24
Procentuální úspěšnost: 96%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 24 návštěvníků
Odpověď B: 0 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků