This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 818 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 29 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:14

I wish I ________ that bill.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Po "I wish", "if only" následuje vždy minulý čas tvaru:

sloveso v minulém čase / would + infinitiv

sloveso v předminulém čase / would + have + 3 tvar slovesa v minulém čase


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 29
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 4
Procentuální úspěšnost: 14%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 17 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 4 návštěvníků