This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 817 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 7 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:13

I have rewritten this story so could you please _______ it through?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Jedná se o frázové sloveso glance through − zběžně něco prohlédnout, pročíst


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 7
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1
Procentuální úspěšnost: 14%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 5 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků