This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 817 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 55 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:13

I have rewritten this story so could you please _______ it through?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Jedná se o frázové sloveso glance through − zběžně něco prohlédnout, pročíst.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 55
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 9
Procentuální úspěšnost: 16%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 35 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 9 návštěvníků