This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 815 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 60 lidí
Zveřejněno: 17. 5. 2018, 14:21

A: Hello Mrs. Wentsy, I would like to order another meal.

B: Unfortunatelly, we cannot accept your request at this time, I am sorry. I will have ________ the stituation again and get _______ to you as quickly as possible.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Musíme použít have somebody do something − přimět někoho něco udělat, get musí použít TO, have nikoliv.

 

get back to sb − zavolat zpět


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 60
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 19
Procentuální úspěšnost: 32%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 19 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků