This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 81 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 3898 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2010, 12:55

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3898
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 144
Procentuální úspěšnost: 4%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 491 návštěvníků
Odpověď B: 546 návštěvníků
Odpověď C: 2573 návštěvníků
Odpověď D: 144 návštěvníků
Odpověď E: 144 návštěvníků