This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 808 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 95 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

Ordinary working people ______ increased opportunities for employment in the new mills and factories during the Industrial Revolution.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Jedná se o fakt platný pro něco, co se dříve dělo. Proto minulý prostý.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 95
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 36
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 32 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 14 návštěvníků