Úloha ID 808 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 23 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

Ordinary working people ______ increased opportunities for employment in the new mills and factories during the Industrial Revolution.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Jedná se o fakt platný pro něco, co se dříve dělo. Proto minulý prostý.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 23
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 9
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků