This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 808 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 81 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

Ordinary working people ______ increased opportunities for employment in the new mills and factories during the Industrial Revolution.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Jedná se o fakt platný pro něco, co se dříve dělo. Proto minulý prostý.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 81
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 32
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 28 návštěvníků
Odpověď B: 32 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků
Odpověď E: 9 návštěvníků