This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 807 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 65 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

John Mason Neale ______ the carol Good King Wenceslas in 1853.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Věta udává přesné datum, proto minulý prostý − jednorázová událost.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 65
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 43
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 43 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků