Úloha ID 807 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 16 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

John Mason Neale ______ the carol Good King Wenceslas in 1853.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Věta udává přesné datum, proto minulý prostý − jednorázová událost.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 16
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 10
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků