This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 806 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 45 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

In middleage, London ______ down due to horrible pleague.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jedná se o fakt, v minulosti jednorázová událost. Proto minulý prostý čas.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 45
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 30
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 30 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků