Úloha ID 806 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 12 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2018, 11:11

In middleage, London ______ down due to horrible pleague.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jedná se o fakt, v minulosti jednorázová událost. Proto minulý prostý čas.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 12
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 8
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 0 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 8 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků