Úloha ID 80 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 751 lidí
Zveřejněno: 1. 1. 2011, 22:43

The doc assured me that there was nothing wrong with me and ___ I didn´t trust him.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 751
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 155
Procentuální úspěšnost: 21%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 155 návštěvníků
Odpověď B: 244 návštěvníků
Odpověď C: 165 návštěvníků
Odpověď D: 187 návštěvníků