This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 797 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 117 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:56

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct forms of the word DREAM.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 117
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 47
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 19 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků