This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 797 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 79 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:56

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct forms of the word DREAM.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 79
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 28
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 34 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků