Úloha ID 795 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 19 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:49

Fill the gap:

Are you going to school? No, I’ve −−−−−−−−− there.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 19
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 15
Procentuální úspěšnost: 79%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 15 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků