Úloha ID 76 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 1033 lidí
Zveřejněno: 27. 12. 2010, 11:02

Are you hungry?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1033
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 835
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 98 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 835 návštěvníků