This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 74 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1287 lidí
Zveřejněno: 19. 12. 2010, 13:44

___ are good for you.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1287
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 580
Procentuální úspěšnost: 45%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 333 návštěvníků
Odpověď B: 339 návštěvníků
Odpověď C: 580 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků
Odpověď E: 9 návštěvníků