Úloha ID 730 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 171 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:08

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 171
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 111
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 111 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 5 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků