Úloha ID 730 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 131 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:08

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 131
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 81
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 81 návštěvníků
Odpověď B: 29 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 18 návštěvníků