This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 730 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 212 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:08

Which one of the following options express a plural form of the word MOUSE?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 212
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 142
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 142 návštěvníků
Odpověď B: 44 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků