Úloha ID 728 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 99 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:04

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 99
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 55
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 11 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků