Úloha ID 728 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 75 lidí
Zveřejněno: 1. 4. 2017, 09:04

Choose:

 

She would not have been sick yesterday if she ________ that odd meat.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 75
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 39
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 39 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků