Úloha ID 712 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 106 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:31

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 106
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 92
Procentuální úspěšnost: 87%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 92 návštěvníků