Úloha ID 712 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 85 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:31

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 85
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 73
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 73 návštěvníků