This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 712 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 146 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2017, 12:31

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct option of the word MISGIVE.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 146
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 128
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 11 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 128 návštěvníků