Úloha ID 69 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1104 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2010, 12:55

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1104
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 470
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 122 návštěvníků
Odpověď B: 30 návštěvníků
Odpověď C: 425 návštěvníků
Odpověď D: 57 návštěvníků
Odpověď E: 470 návštěvníků