Úloha ID 69 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1112 lidí
Zveřejněno: 13. 12. 2010, 12:55

Ouch ! I ___ my leg. Call 155 please.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1112
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 474
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 122 návštěvníků
Odpověď B: 30 návštěvníků
Odpověď C: 429 návštěvníků
Odpověď D: 57 návštěvníků
Odpověď E: 474 návštěvníků