This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 671 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 91 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2017, 11:17

Which  one of the given options is NOT possible to use?

A: I’m tired. I want to stay home tonight.

B:___________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 91
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 45%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 23 návštěvníků
Odpověď B: 41 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků