Menu Zavřeno

konec úlohÚloha ID 671 - Konverzacedalší úloha


Which  one of the given options is NOT possible to use?

A: I’m tired. I want to stay home tonight.

B:___________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky