Úloha ID 660 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 88 lidí
Zveřejněno: 27. 2. 2017, 20:07

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

How to _______ a break up?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 88
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 74
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 74 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků