This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 660 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 148 lidí
Zveřejněno: 27. 2. 2017, 20:07

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

How to _______ a break up?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 148
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 127
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 127 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků