This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 654 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 158 lidí
Zveřejněno: 21. 2. 2017, 21:30

I would get rid of my sneeze If I _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jedná se o kondicionál a po If následuje vždy sloveso v past simple. A vazba je to see a doctor (ne visit).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 158
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 60
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 35 návštěvníků
Odpověď B: 37 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 60 návštěvníků
Odpověď E: 14 návštěvníků