This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 62 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1258 lidí
Zveřejněno: 2. 12. 2010, 12:22

Where is the book? It is ___  the shelf.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1258
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 872
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 91 návštěvníků
Odpověď B: 260 návštěvníků
Odpověď C: 872 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků
Odpověď E: 20 návštěvníků