Úloha ID 619 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 110 lidí
Zveřejněno: 30. 1. 2017, 18:36

There is ______ water in it!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B, C, D, − pouze u počitatelných nouns, E − plenty OF


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 110
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 54
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 54 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 18 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků
Odpověď E: 20 návštěvníků