Úloha ID 619 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 122 lidí
Zveřejněno: 30. 1. 2017, 18:36

There is ______ water in it!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B, C, D, − pouze u počitatelných nouns, E − plenty OF


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 122
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 60
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 60 návštěvníků
Odpověď B: 17 návštěvníků
Odpověď C: 20 návštěvníků
Odpověď D: 4 návštěvníků
Odpověď E: 21 návštěvníků