Úloha ID 619 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 150 lidí
Zveřejněno: 30. 1. 2017, 18:36

There is ______ water in it!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

B, C, D, − pouze u počitatelných nouns, E − plenty OF


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 150
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 79
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 79 návštěvníků
Odpověď B: 19 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků
Odpověď E: 23 návštěvníků