Úloha ID 574 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 73 lidí
Zveřejněno: 18. 1. 2017, 20:13

These shoes are pretty _____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 73
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 67
Procentuální úspěšnost: 92%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 0 návštěvníků
Odpověď B: 67 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků