Úloha ID 572 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 104 lidí
Zveřejněno: 16. 1. 2017, 12:04

If I have enough money, I ________ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Pokud je po If v kondicionále lpřítomny čas, musí následovat infinitiv s will.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 104
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 59
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 59 návštěvníků
Odpověď B: 28 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků
Odpověď E: 6 návštěvníků