This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 572 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 149 lidí
Zveřejněno: 16. 1. 2017, 12:04

If I have enough money, I ________ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Pokud je po If v kondicionále lpřítomny čas, musí následovat infinitiv s will.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 149
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 77
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 77 návštěvníků
Odpověď B: 46 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 9 návštěvníků
Odpověď E: 7 návštěvníků