Úloha ID 471 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 116 lidí
Zveřejněno: 14. 12. 2016, 15:59

 Choose the right synonym for a phase take part in.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 116
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 107
Procentuální úspěšnost: 92%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 107 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků