This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 471 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 168 lidí
Zveřejněno: 14. 12. 2016, 15:59

 Choose the right synonym for a phase take part in.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 168
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 152
Procentuální úspěšnost: 90%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 152 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků