Úloha ID 471 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 135 lidí
Zveřejněno: 14. 12. 2016, 15:59

 Choose the right synonym for a phase take part in.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 135
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 123
Procentuální úspěšnost: 91%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 123 návštěvníků
Odpověď C: 1 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků