This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 452 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 170 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:45

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 170
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 62
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 62 návštěvníků
Odpověď B: 39 návštěvníků
Odpověď C: 62 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků