This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 452 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 140 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:45

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 140
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 47
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 47 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 51 návštěvníků
Odpověď D: 6 návštěvníků