Úloha ID 452 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 82 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:45

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 82
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 29
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 29 návštěvníků
Odpověď B: 18 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků