Úloha ID 452 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 117 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:45

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 117
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 41 návštěvníků
Odpověď B: 27 návštěvníků
Odpověď C: 44 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků