Úloha ID 452 - test Anglický jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 136 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2016, 17:45

Fill the gap.

This report __________ at the request of the Hotel and Catering association.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 136
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 46
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 46 návštěvníků
Odpověď B: 35 návštěvníků
Odpověď C: 49 návštěvníků
Odpověď D: 6 návštěvníků