Úloha ID 436 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 69 lidí
Zveřejněno: 4. 12. 2016, 19:01

Which one of the given options is NOT possible to use?

A: _______.

B:  Fine. Thank you.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 69
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 39
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 9 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků