This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 436 - test Anglický jazyk - Konverzace

Úlohu řešilo 103 lidí
Zveřejněno: 4. 12. 2016, 19:01

Which one of the given options is NOT possible to use?

A: _______.

B:  Fine. Thank you.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 103
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 62
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 17 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 13 návštěvníků
Odpověď D: 62 návštěvníků